TRUNG TÂM ĐĂNG KÍ VISA HÀN QUỐC TẠI TP.HCM
KVAC Chi nhánh 2
TRUNG TÂM ĐĂNG KÍ VISA HÀN QUỐC TẠI TP.HCM CN 2
Địa chỉ: 253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, HCM
CÁC LOẠI VISA TIẾP NHẬN Ở CHI NHÁNH 2
Thăm thân ngắn hạn - Thăm nuôi - Kết hôn - Phụ thuộc (F3) - Du học - Tái nhập cảnh - Chuyển đổi thuyền viên

Đi đến chỉ dẫn visa

Kiểm tra nhanh loại Visa bạn đang tìm.

Korea Visa Application Center 2 in Ho Chi Minh Hướng dẫn dịch vụ