Thông báo

Thông báo về Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực mới

  • Ngày đăng
    2020.09.30

Trung Tâm Đăng Ký Visa Hàn Quốc xin chào Quý Khách!

 

Trung Tâm chúng tôi xin thông báo về Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực mới như file đính kèm, Quý Khách vui lòng tải về và sử dụng trong việc soạn hồ sơ.

 

File đính kèm:

Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực (Bản tiếng Việt)

Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực (Bản tiếng Anh)

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực theo mã code (Bản tiếng Việt)

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực theo mã code (Bản tiếng Anh)


 ※ Ngày hiệu lực từ 30.09.2020   


Xin cảm ơn!

Bài viết tiếp theo
2020.10.05