Thông báo

Thông báo về Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực mới

  • Ngày đăng
    2020.12.11

Trung Tâm Đăng Ký Visa Hàn Quốc xin chào Quý Khách!

 

Trung Tâm chúng tôi xin thông báo về Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực mới như file đính kèm, Quý Khách vui lòng tải về và sử dụng trong việc soạn hồ sơ.

 

File đính kèm:

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực (Bản Hàn_Anh)

- Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực (Bản Hàn_Việt)

 

** Mẫu Đơn Xin Cấp Thị Thực Theo Mã Code không thay đổi


 ※ Ngày hiệu lực từ 14.12.2020   

 

Xin cảm ơn!

Bài viết trước đó
2020.11.24