Thông báo

Thông báo hướng dẫn Mẫu Thư Mời visa Thăm Thân mới

  • Ngày đăng
    2021.12.31

Trung Tâm Đăng Ký Visa Hàn Quốc xin chào Quý Khách.


Theo sự hướng dẫn của Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Quý Khách vui lòng tham khảo mẫu Thư Mời visa Thăm Thân mới như tập tin đính kèm. 

Loại visa áp dụng: C-3; F-3


Hiện tại Trung Tâm chúng tôi vẫn chấp nhận mẫu Thư Mời cũ nên những Quý Khách nào đã chuẩn bị nộp theo mẫu cũ thì vẫn có thể nộp bình thường mà không bị yêu cầu bổ sung mẫu mới.


Ngày mẫu Thư Mời mới có hiệu lực: kể từ ngày 1.1.2022


Xin cảm ơn.