Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
505 미얀마 와이프와의 F6 비자신청 ha99023 2021-11-17 Hoàn tất trả lời
504 Visa F3 hun 2021-11-15 Hoàn tất trả lời
503 [Du học] Chứng minh bảo lãnh tài chính Duong 2021-11-15 Hoàn tất trả lời
502 신생아 중환자실에 있는 우리아기 8dook 2021-11-13 Hoàn tất trả lời
501 visa du hoc lylan 2021-11-12 Hoàn tất trả lời
500 Hộ Chiếu Ngân 2021-11-11 Hoàn tất trả lời
499 Visa c3 Tuấn 2021-11-11 Hoàn tất trả lời
498 xác nhận cách ly Thai Tuan 2021-11-02 Hoàn tất trả lời
497 Khám lao anhletk 2021-11-02 Hoàn tất trả lời
496 Visa phụ thuộc F3 ZZZZZZ 2021-10-28 Hoàn tất trả lời