Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1000 Visa f1-5 Daun 2023-03-25 Chờ trả lời
999 Nhận kết quả visa Thúy 2023-03-25 Chờ trả lời
998 비자발급 및 여권교부 spe 2023-03-24 Hoàn tất trả lời
997 KVAC cho em hỏi về vấn đề trích lục khai sinh Windy 2023-03-23 Hoàn tất trả lời
996 Đơn xin cấp VISA TuanTang 2023-03-23 Hoàn tất trả lời
995 Giấy tờ VISA NGẮN HẠN NHIỀU LẦN (C-3-1) TuanTang 2023-03-20 Hoàn tất trả lời
994 베트남 아내의 딸(자녀)의 한국 친척방문 단기비자(c-3-1) 신청서류 문의 드립니다. 김성윤 2023-03-18 Hoàn tất trả lời
993 한국혼인신고 후 베트남 아내 단기 초청 조영 2023-03-18 Hoàn tất trả lời
992 결혼비자 자녀 초청 영탁 2023-03-17 Hoàn tất trả lời
991 Lấy visa 2023-03-16 Hoàn tất trả lời