Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
368 비자서류 현대 2021-01-11 Đang trả lời
367 유학생 비자신청 문제 cjy 2021-01-09 Chờ trả lời
366 현재 비자발급 진행상황에 대해 궁금합니다.(국제결혼) jk6020 2021-01-07 Hoàn tất trả lời
365 결혼비자 처리 일정 알려주세요 지훈 2020-12-17 Hoàn tất trả lời
364 Visa Dung 2020-12-16 Hoàn tất trả lời
363 Visa kết hôn Linhlinh 2020-12-09 Hoàn tất trả lời
362 visa d2 ji 2020-12-03 Hoàn tất trả lời
361 Visa Thảo 2020-12-02 Hoàn tất trả lời
360 visa thăm thân mời ba mẹ Hoa 2020-11-10 Hoàn tất trả lời
359 visa le 2020-11-09 Hoàn tất trả lời