Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
760 Bổ sung hồ sơ HUNG 2022-08-13 Chờ trả lời
759 Hồ sơ visa Lan Anh 2022-08-11 Hoàn tất trả lời
758 Visa lao động Thanh 2022-08-11 Hoàn tất trả lời
757 visa c1-3 thăm gia đình chồng soda kim 2022-08-11 Hoàn tất trả lời
756 Visa f6 Lttn 2022-08-10 Hoàn tất trả lời
755 Visa kết hôn định cư Kim Hiền 2022-08-10 Hoàn tất trả lời
754 Lịch hẹn trả KQ Nguyen Hoang 2022-08-09 Hoàn tất trả lời
753 Visa ngắn hạn Thanh 2022-08-09 Hoàn tất trả lời
752 Kết hôn f61 Younglim 2022-08-08 Hoàn tất trả lời
751 Visa kết hôn f6 하나 2022-08-07 Hoàn tất trả lời