Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
335 Kết quả visa 2020-08-05 Hoàn tất trả lời
334 비자의 관련 김소현 2020-08-03 Hoàn tất trả lời
333 Xin visa kết hôn Thức 2020-07-31 Hoàn tất trả lời
332 Thời gian hẹn trả Visa Duy 2020-07-30 Hoàn tất trả lời
331 베트남에 있는 "대한민국비자신청센터"에서 제 소득이 적다는 이유로 베트남직원이 비자신청을 퇴짜 놓습니다. 안슬기 2020-07-30 Hoàn tất trả lời
330 Kết quả visa Huyen 2020-07-28 Hoàn tất trả lời
329 Visa 미미 2020-07-27 Hoàn tất trả lời
328 비자 은수 2020-07-26 Hoàn tất trả lời
327 비자의 관련 구름 2020-07-25 Hoàn tất trả lời
326 Tinh hinh visa TAnh 2020-07-20 Hoàn tất trả lời