Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
347 Visa F3 Mai 2020-10-06 Chờ trả lời
346 Visa F3 Ngọc Minh 2020-09-24 Hoàn tất trả lời
345 Visa F3 Mai 2020-09-20 Hoàn tất trả lời
344 Visa F3 Minh Phuong 2020-09-19 Hoàn tất trả lời
343 Visa F1 Men 2020-09-07 Hoàn tất trả lời
342 VISA5NAM TUNG NGUYEN 2020-09-04 Hoàn tất trả lời
341 Hỏi đáp trả kết quả vi sa kết hôn Jessica 2020-09-02 Hoàn tất trả lời
340 Visa Men 2020-08-30 Hoàn tất trả lời
339 Visa tham than Tham than 2020-08-20 Hoàn tất trả lời
338 Xin lãnh sự xem xét visa cho cha mẹ Võ ngoc tho 2020-08-18 Hoàn tất trả lời