Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
558 Hồ Sơ xin Visa D2-6 Nam 2022-01-27 Hoàn tất trả lời
557 Visa du lịch KimJia 2022-01-26 Hoàn tất trả lời
556 Nộp hồ sơ du học Quang 2022-01-24 Hoàn tất trả lời
555 Visa Tham Than Be 9 2022-01-21 Hoàn tất trả lời
554 Lịch nghĩ tết Hoa nguyen 2022-01-20 Hoàn tất trả lời
553 Visa Tham Than Be 9 2022-01-19 Hoàn tất trả lời
552 F6 비자 신청 진행 사항 조회 kimjh5641 2022-01-19 Hoàn tất trả lời
551 Lấy kết quả Hanh 2022-01-17 Hoàn tất trả lời
550 Danh sách trường top 1% an 2022-01-16 Hoàn tất trả lời
549 VISA F1-5 và F1-28 TranVinh 2022-01-16 Hoàn tất trả lời