Lệ phí nộp hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ

Hướng dẫn lệ phí nộp Visa

Khách thường: 390,000 VND/đơn


Trung tâm Visa thu lệ phí nộp Visa, lệ phí này không bao gồm trong lệ phí cấp Visa của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc.

Dịch vụ chụp ảnh

Hình thẻ 50,000 VND/4 tấm(Hình thẻ theo tiêu chuẩn của Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc) 

Dịch vụ phụ thu

Ngoài lệ phí nộp visa, các đương đơn có thể sử dụng các dịch vụ sau đây.

Dịch vụ photo, in ấn

 - Photo 2,000 VND/ trang, thanh toán tiền mặt

 - In ấn 2,000 VND/ trang, thanh toán tiền mặt

Dịch vụ tin nhắn - kiểm tra tình trạng hồ sơ

Trung tâm đăng ký visa cung cấp dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ cho các đương đơn bằng tin nhắn trong quá trình xin thị thực visa

Thông báo kết thúc quá trình xét duyệt hồ sơ của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc (Không thông báo kết quả visa)

Dịch vụ này được miễn phí