Đăng ký Lịch hẹn

Thiết lập ngày đặt hẹn

Thiết lập lịch hẹn

Chọn ngày đăng ký lịch hẹn

Nhập thông tin cơ bản

* Đây là hạng mục bắt buộc.

Ngày đăng ký lịch hẹn Chọn ngày đăng ký lịch hẹn
Khu vực Các tỉnh thành từ miền Trung trở vào phía Nam không bao gồm tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi
Loại Visa *
Số người đăng ký Visa *
Cá nhân
Người
Quan hệ với người đăng ký *
Nhập thông tin người đến *
Tên người đến
Ngày sinh
Số điện thoại di động
Ngày xuất cảnh *

*Thiết bị sẽ tự động trở về trang chủ nếu bạn không điền thông tin hơn 5 phút.

Đồng ý sử dụng đặt hẹn trước

OPEN/CLOSE

1. Mục đích thu thập/ sử dụng thông tin cá nhân: Đặt chỗ trước khi đến trung tâm visa


2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập: Họ và tên, số điện thoại


3. Thời gian bảo lưu và sử dụng thông tin cá nhân: Bảo lưu trong 14 ngày


4. Nội dung về việc có quyền không đồng ý và từ chối, và trường hợp xảy ra các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích do việc từ chối nội dung trên: Khách hàng có thể không đồng ý và từ chối, trong trường hợp từ chối thì không thể đặt chỗ tại trung tâm đăng kí visa.

OPEN/CLOSE

Advance Notification Service (Optional)

Do you want to be notified by application Push message / Notification (WeChat / Zalo) / SMS / LMS for guidance on advance reservation?

You can refuse to apply for the notification service, and you can still make a reservation upon refusal.

Những lưu ý khi đăng ký lịch hẹn

KVAC Hồ Chí Minh chi nhánh 2 chỉ tiếp nhận đăng ký lịch hẹn trực tuyến cho visa Kết hôn và Thăm thân (có vợ/chồng hoặc bố/mẹ là người Hàn làm việc, sinh sống lâu dài tại Việt Nam)

(Thời gian áp dụng: kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2022)


1. Các loại visa có thể đăng ký lịch hẹn:

 1) Visa Kết hôn định cư (F-6-1)

 2) Visa Thăm thân có vợ/chồng hoặc bố/mẹ là người Hàn làm việc, sinh sống lâu dài tại Việt Nam (C-3-1)


2. Thời gian đăng ký lịch hẹn

 - Ngày mốt tính từ ngày đăng ký (Quý khách không thể đăng ký lịch hẹn trong ngày)

 - Khung giờ đăng ký lịch hẹn: từ 14:00 giờ đến 16:00 giờ


[Lưu ý]

1. Lịch hẹn của quý khách có thể bị hủy và phải đến nộp trực tiếp theo số thứ tự trong các trường hợp sau đây:

  a) Trường hợp thông tin người đăng ký lịch hẹn khác với thông tin người xin cấp visa

  b) Trường hợp xin cấp visa không thuộc phạm vi loại visa có thể đăng ký lịch hẹn

  c) Trường hợp quá thời gian hẹn 15 phút mà Quý Khách không đến nộp visa

  d) Trường hợp không xuất trình được phiếu đăng ký lịch hẹn hoặc ảnh chụp màn hình đăng ký lịch hẹn

2. Một người đăng ký chỉ được đặt một lịch hẹn, trường hợp một người đăng ký nhiều lịch hẹn thì lịch hẹn có thể bị hủy.

3. Lưu ý: sau khi đăng ký thành công lịch hẹn, Quý khách không tự hủy được lịch hẹn.